נא לבחור את הסניף המועדף

התהליך להשגת אזרחות ליטאית

עיקרי התהליך –

לצורך התחלת התהליך הרשמי להשגת אזרחות ליטאית, שבסופו ניתן יהיה להנפיק דרכון ליטאי – אירופאי, יש לפנות בבקשה מתאימה לשגרירות ליטא בישראל או לרשויות הרלוונטיות בליטא.

כחלק מהותי ובלתי נפרד מהבקשה להשבת אזרחות ליטאית, יש להציג בפני הרשויות הליטאיות תעודות ומסמכים רשמיים שונים, הן מליטא והן מטעם מדינת ישראל, בצירוף אישורים נוטריוניים ותרגומים מתאימים. בין היתר, הדבר נדרש לצורך הוכחת הזיקה המשפחתית בין כל מבקש אזרחות ליטאית לבין מי שניתן להוכיח כנדרש בדין הליטאי כי היה אזרח ליטא, בתקופה שבמהלכה ליטא הייתה מדינה עצמאית, טרם צירופה לברית המועצות.

לרוב, מדובר במסמכים פורמליים שונים כגון: תעודות לידה, לימודים, עלייה, זהות, נישואין, דרכון וכיו"ב. לא פעם מתעוררים קשיים ובעיות באשר להתאמת מסמכים אלה לקריטריונים הקפדניים מצד הרשויות והדין הליטאיים ולכן לעתים אף יש צורך בנקיטת הליכים משפטיים לשינוי או עדכון המסמכים הישראליים (כגון שינוי שם, תאריך לידה) ו/או השגת מסמכים נוספים מטעם הרשויות במדינת ישראל, פעולות שמצריכות ליווי וייעוץ משפטי בהתחשב גם בדין הישראלי.

הדין בליטא שעוסק בהיקף הזכות והקריטריונים המשפטיים להשבת אזרחות ליטאית וכן מדיניות משרד ההגירה הליטאי באשר לאופן הטיפול וההחלטה בבקשות מסוג זה, השתנו מעת לעת לאורך השנים וכך גם לאחרונה, הן לאור שינויי חקיקה והן עקב פסקי דין שונים שנפסקו בנדון בערכאות השיפוטיות בליטא.

לפיכך התהליך להשבת אזרחות ליטאית איננו ״טכני״ בלבד אלא ראשית מצריך ביצוע בדיקות עובדתיות ומשפטיות מקדימות – באופן יסודי, מקצועי ומוסמך – שמטרתן לברר מראש, ככל שהדבר ניתן לפי נסיבות הפרטניות של כל מקרה, האם מבקש השבת האזרחות הליטאית, הספציפי, אכן עומד לכאורה בתנאי הזכאות הכלליים שחלים באותה העת, לפי הדין הליטאי. על כן שלב זה ללא צל של ספק מצריך הפעלת שיקול דעת מקצועי שהנו ייעוץ משפטי לכל דבר ועניין.

רק בהמשך לכך ובמידה ונמצא שלכאורה אכן קיים פוטנציאל ממשי לעמידה בתנאי הזכאות כאמור, חשוב לא פחות להכין ולהגיש כנדרש את הבקשה להשבת אזרחות ליטאית וכן גם ללוות את התהליך עצמו מול משרד ההגירה באופן צמוד ומקצועי. גם שלב זה איננו פרוצדורלי גרידא, אלא מצריך לא פעם ייעוץ משפטי נוסף וטיפול במסמכים משפטיים שונים.

כמה זמן אורך התהליך?

החל ממועד הגשת הבקשה להשבת אזרחות הליטאית התהליך אורך, בממוצע, פרק זמן של כשנה. לעתים, התהליך יהיה קצר יותר אולם לעתים אף ארוך יותר, במיוחד אם הבקשה הוגשה למרות שמלכתחילה אין עמידה בתנאי הזכאות או במקרים שבהם טרם הגשתה הבקשה לא הוכנה, הוגשה וטופלה באופן נאות ומקצועי.

הניסיון מלמד שפרק הזמן שנדרש לכך תלוי במרכיבים ומשתנים שונים, חלקם תלוי בלקוח עצמו ובמידת שיתוף הפעולה מצידו (לפני ובמהלך התהליך), חלקם תלוי במקצועיות ובניסיון של הגורם שמטפל בבקשת הלקוח ומטעמו, חלקם תלוי במורכבות הבקשה הספציפית וכן בעומס ובקצב העבודה במשרד ההגירה ושל גורמים נוספים בליטא וחלקם תלוי גם בדין הליטאי הרלוונטי, שעשוי להשתנות מעת לעת.

נוכח מורכבות התהליך חשוב לדעת שגם לאחר הגשת הבקשה למשרד ההגירה בליטא לא מדובר בתהליך של ״שגר ושכח״ היות וקיימת סבירות גבוהה שמשרד ההגירה יעכב את הטיפול בבקשה עד לקבלת הבהרות, נתונים ומסמכים נוספים, מה שכרוך בייעוץ או טיפול משפטי נוסף.

האמור לעיל ניתן כמידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות עצה, המלצה, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

יודגש כי שיקול הדעת הבלעדי והמלא להענקת אזרחות ליטאית ודרכון אירופאי מסור לרשויות הליטאיות בלבד.

התהליך להשגת אזרחות ליטאית

שגרירות ליטא בישראל

עם הצטרפותה של ליטא לאיחוד האירופי ובעיקר במהלך השנים האחרונות, רבים ברחבי העולם וביניהם גם אלפי ישראלים, יוצאי ליטא וצאצאיהם, מבקשים גם הם להשיב את אזרחותם הליטאית וכך לקבל דרכון ליטאי שהנו דרכון אירופאי לכל דבר ועניין. מעוניינים לקבל מידע על התהליך וגם לברר את מידת זכאותכם להשבת אזרחות ליטאית? כל שעליכם לעשות הוא לפנות למשרדנו. משרד עורכי דין ונוטריון – זאב ליסון ושות', שנוסד בשנת 1994 ע״י עורך דין ונוטריון זאב ליסון (אל״מ במיל׳), מעניק שירותי ייעוץ, טיפול וליווי משפטיים וכן שירותים נוטריוניים מקיפים בכל הנוגע לתהליך להשבת אזרחות ליטאית, זאת מאז כניסת ליטא לאיחוד האירופאי בשנת 2004, ישירות מול רשויות שונות וביניהן משרד ההגירה בליטא ובמידת הצורך גם מול שגרירות ליטא בישראל.

פנייה אל שגרירות ליטא בישראל או למשרד ההגירה בליטא

בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות באשר ליתרונות הרבים והמשמעותיים שמוענקים למי שמחזיק בנוסף לאזרחותו הישראלית גם בדרכון אירופאי בכלל ודרכון ליטאי בפרט. לאור המציאות המורכבת בארץ, ישראלים רבים מחפשים הזדמנויות ואופציות נוספות שיאפשרו להם לשפר את רמת חייהם באמצעות השגת אזרחות אירופאית – ליטאית.

על מנת להתחיל בתהליך להשגת אזרחות ליטאית, ראשית יהיה עליכם לפנות אל שגרירות ליטא בישראל או ישירות למשרד ההגירה בליטא, באמצעות הגשת בקשה פורמלית להשבת אזרחות ליטאית. יחד עם זאת כמובן שלא מומלץ לפנות לשגרירות ליטא בישראל או למשרד ההגירה בליטא טרם קבלת ייעוץ משפטי נאות, שיינתן רק באמצעות עורך דין מוסמך ומנוסה שבקיא היטב בדיני השבת אזרחות ליטאית, לצורך בחינה מקדמית של הפוטנציאל לזכאות להשבת אזרחות ליטאית, זאת בהתאם לדין הקיים בליטא שכבר השתנה מספר פעמים בעבר וגם עשוי להשתנות בעתיד מעת לעת.

משרד ההגירה בליטא, הינו הגורם הרלוונטי שבודק ומטפל באופן קפדני מאד את הבקשות של מי שמבקש להשיב את אזרחותו הליטאית, כולל את בקשותיהם של יהודים ילידי ליטא וצאצאיהם שעזבו את ליטא ועברו לישראל. כאמור, ניתן טכנית להגיש את הבקשות לשגרירות ליטא בישראל אולם ניסיון העבר מלמד כי הדבר מסורבל, איטי ופחות יעיל מאשר הגשת הבקשות ישירות למשרד ההגירה בליטא, פעולה שדורשת השקעת משאבים משמעותיים וגם ניסיון ייחודי בהתמודדות מול גורמי משרד ההגירה. יצוין ששגרירות ליטא בישראל עוסקת במגוון תחומים לרבות פניות הנוגעות להנפקת דרכון ליטאי (בהתייחס למי שבקשתו להשבת אזרחות ליטאית כבר אושרה).

לאור זאת, עדיף להגיש את הבקשות להשבת אזרחות ליטאית ישירות למשרד ההגירה בווילנה אולם הדבר כרוך בהגעה אישית ופיסית לליטא על כל העלויות הכספיות וטיפול בהליך הפרוצדורלי הלא פשוט מול משרד ההגירה שבין השאר גם כולל בדיקות קפדניות ונוקשות של מסמכי הבקשה מצד פקידי משרד ההגירה, כבר בשלב הגשתה אולם גם בהמשך במסגרת בדיקתה היסודית והקפדנית.

חשוב לציין שהטיפול בכל בקשה להשבת אזרחות ליטאית איננו מסתיים עם הגשתה לשגרירות ליטא בישראל או למשרד ההגירה בליטא. במהלך בדיקת הבקשות מצד הגורמים הרלוונטיים בליטא, שכאמור מתבצעת על ידם בצורה קפדנית, מדוקדקת ומחמירה, בחלק ניכר מן המקרים מתעורר צורך במתן הבהרות, המצאת מסמכים נוספים ואף ניהול דו-שיח ישיר מול משרד ההגירה. אין מדובר בפעולות ״טכניות״ אלא כאלו שדורשות ידע, ניסיון והבנה משפטית בדיני האזרחות הליטאית לצד הכרה עמוקה של התרבות והשפה הליטאית.

על מנת שגם שלבי ההכנה, ההגשה והטיפול הרציף בתהליך בחינת הבקשה להשבת אזרחות ליטאית יתבצעו באופן המקצועי והיעיל ביותר, יש לבצע תהליך זה אך ורק באמצעות עורך דין מנוסה ומקצועי שהנו גם נוטריון ששולט היטב בשפה הליטאית ושבקיא הן בדיני השבת אזרחות ליטאית והן בפרוצדורה המורכבת שכרוכה בכך, זאת ללא מתווכים או גורמים כאלה ואחרים שכלל אינם מוסמכים לתת ייעוץ או טיפול משפטי ונוטריוני מכל סוג שהוא.

שגרירות ליטא בישראל

מאז הצטרפותה של ליטא לאיחוד האירופאי, אלפי ישראלים מבקשים להשיב את אזרחותם הליטאית, וכך לקבל דרכון ליטאי, שהנו דרכון אירופאי לכל דבר ועניין. שגרירות ליטא בישראל ממוקמת ברמת גן ועוסקת במגוון רחב של תחומים, לרבות הנפקת דרכון ליטאי, והיא הגורם המוסמך לפנייה אליו בישראל לצורך הגשת בקשה להוצאת דרכון ליטאי והשבת אזרחות. אופציה נוספת היא פנייה ישירה למשרד ההגירה בליטא. חשוב לציין כי לא מומלץ לפנות לאף אחד מאלה טרם קבלת ייעוץ משפטי מקצועי בנדון.

מעורבות שגרירות ליטא בישראל בהשגת אזרחות ליטאית

בשנים האחרונות עלתה המודעות של ישראלים רבים לחשיבות בהחזקתה של אזרחות נוספת, במיוחד אזרחות של אחת ממדינות האיחוד האירופאי, שכן זו מעניקה זכויות ויתרונות רבים. ליטא היא חברה מלאה באיחוד האירופי מאז שנת 2004, ולכן קבלת אזרחות ליטאית מעניקה הרבה יתרונות למחזיקים בה. על מנת להתחיל בתהליך להשגת אזרחות ליטאית, ניתן לפנות אל שגרירות ליטא בישראל. אולם, תהליך הטיפול בבקשה אל מול שגרירות ליטא בישראל הוא איטי, מסורבל והרבה פחות יעיל מאשר התהליך בפנייה ישירה למשרד ההגירה בליטא. חשוב לציין שגם פנייה למשרד ההגירה מורכבת מאד, שכן עדיין יש צורך בייעוץ משפטי, טיפול בהכנת המסמכים לבקשה שבין היתר כוללים גם תרגומים ואישורים נוטריוניים וגם יש משמעות לשיטת הגורם המטפל בשפה הליטאית, על בוריה. לרוב התהליך לא מסתיים רק בהגשה של הבקשה והמסמכים אלא בחלק ניכר מהמקרים יש צורך גם במתן הבהרות, המצאת מסמכים נוספים והתנהלות שוטפת ונמשכת מול משרד ההגירה בליטא. כל אלה דורשים הבנה, מקצועיות וניסיון רב הן במישור המשפטי והן במישור הפרוצדורלי שכרוכה בתהליך להשגת אזרחות ליטאית, לרבות בדין הליטאי בפרט וכן היכרות מעמיקה עם התרבות והשפה הליטאית.

ליווי על ידי עורך דין ונוטריון מנוסה

לאור כל הקשיים הכרוכים בתהליך להשבת אזרחות ליטאית, בין אם הבקשה מוגשת דרך שגרירות ליטא בישראל ובין אם היא מוגשת ישירות למשרד ההגירה בליטא, מומלץ מאוד לפנות רק לעורך דין ונוטריון מקצועי בעל ניסיון עשיר בתהליך להשבת אזרחות ליטאית, על מנת שראשית יבדוק את זכאותכם ורק אם יימצא פוטנציאל להצלחת התהליך, הוא גם יכן את כל המסמכים והבקשה וכן ילווה אתכם לאורך כל התהליך. כל שעליכם לעשות זה לפנות למשרד עורכי הדין זאב ליסון ושות', אשר מעניק מאז שנת 2004 שירותי ייעוץ, ליווי וטיפול, לרבות שירותים נוטריוניים, בכל הנוגע לתהליך להשבת אזרחות ליטאית.

0 / 1

מאמרים

מייסד ובעלים
זאב ליסון, עו"ד ונוטריון (LL.B), (אל"מ במיל') מוסמך בלשכת עורכי הדין משנת 1976 וכנוטריון משנת 1994. בין השנים 1976 - 1994 עו"ד זאב ליסון שירת בפרקליטות הצבאית במגוון תפקידים בכירים, ביניהם: תובע צבאי, נשיא בית המשפט הצבאי...
להמשך קריאה
שותף
יריב ליסון, עו"ד ונוטריון (LL.B), (B.A) בוגר הפקולטות למשפטים ומינהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה, בהצטיינות (2002). מוסמך בלשכת עורכי הדין משנת 2003. עו"ד יריב ליסון עבד במשרדי עורכי דין מובילים בתל אביב בעיקר בתחומי המשפט האזרחי –...
להמשך קריאה
פנסיה מליטא
ישנם ישראלים רבים שעזבו את ליטא והינם זכאים על פי החוק הליטאי לקבל פנסיה מ״סודרה״ (Sodra), הגוף שמטפל בפנסיות בליטא. קישור לאתר Sodra: https://www.sodra.lt/en/ משרדנו מעניק לזכאי פנסיה מליטא, בין היתר, את השירותים להלן: טיפול מלא בהשגת פנסיה...
להמשך קריאה

השאירו את פרטיכם
וניצור עמכם קשר בהקדם

    קידום משרדי עורכי דין