נא לבחור את הסניף המועדף

התהליך להשגת אזרחות ליטאית

עיקרי התהליך

לצורך התחלת התהליך הרשמי להשגת אזרחות ליטאית, שבסופו ניתן יהיה להנפיק דרכון ליטאי – אירופאי, יש לפנות בבקשה מתאימה לשגרירות ליטא בישראל או לרשויות הרלוונטיות בליטא.

כחלק מהותי ובלתי נפרד מהבקשה להשבת אזרחות ליטאית, יש להציג בפני הרשויות הליטאיות תעודות ומסמכים רשמיים שונים, הן מליטא והן מטעם מדינת ישראל, בצירוף אישורים נוטריוניים ותרגומים מתאימים. בין היתר, הדבר נדרש לצורך הוכחת הזיקה המשפחתית בין כל מבקש אזרחות ליטאית לבין מי שניתן להוכיח כנדרש בדין הליטאי כי היה אזרח ליטא, בתקופה שבמהלכה ליטא הייתה מדינה עצמאית, טרם צירופה לברית המועצות.

לרוב, מדובר במסמכים פורמליים שונים כגון: תעודות לידה, לימודים, עלייה, זהות, נישואין, דרכון וכיו"ב. לא פעם מתעוררים קשיים ובעיות באשר להתאמת מסמכים אלה לקריטריונים הקפדניים מצד הרשויות והדין הליטאיים ולכן לעתים אף יש צורך בנקיטת הליכים משפטיים לשינוי או עדכון המסמכים הישראליים (כגון שינוי שם, תאריך לידה) ו/או השגת מסמכים נוספים מטעם הרשויות במדינת ישראל, פעולות שמצריכות ליווי וייעוץ משפטי בהתחשב גם בדין הישראלי.

הדין בליטא שעוסק בהיקף הזכות והקריטריונים המשפטיים להשבת אזרחות ליטאית וכן מדיניות משרד ההגירה הליטאי באשר לאופן הטיפול וההחלטה בבקשות מסוג זה, השתנו מעת לעת לאורך השנים וכך גם לאחרונה, הן לאור שינויי חקיקה והן עקב פסקי דין שונים שנפסקו בנדון בערכאות השיפוטיות בליטא.

לפיכך התהליך להשבת אזרחות ליטאית איננו ״טכני״ בלבד אלא ראשית מצריך ביצוע בדיקות עובדתיות ומשפטיות מקדימות – באופן יסודי, מקצועי ומוסמך – שמטרתן לברר מראש, ככל שהדבר ניתן לפי נסיבות הפרטניות של כל מקרה, האם מבקש השבת האזרחות הליטאית, הספציפי, אכן עומד לכאורה בתנאי הזכאות הכלליים שחלים באותה העת, לפי הדין הליטאי. על כן שלב זה ללא צל של ספק מצריך הפעלת שיקול דעת מקצועי שהנו ייעוץ משפטי לכל דבר ועניין.

רק בהמשך לכך ובמידה ונמצא שלכאורה אכן קיים פוטנציאל ממשי לעמידה בתנאי הזכאות כאמור, חשוב לא פחות להכין ולהגיש כנדרש את הבקשה להשבת אזרחות ליטאית וכן גם ללוות את התהליך עצמו מול משרד ההגירה באופן צמוד ומקצועי. גם שלב זה איננו פרוצדורלי גרידא, אלא מצריך לא פעם ייעוץ משפטי נוסף וטיפול במסמכים משפטיים שונים.

כמה זמן אורך התהליך?

החל ממועד הגשת הבקשה להשבת אזרחות הליטאית התהליך אורך, בממוצע, פרק זמן של כשנה. לעתים, התהליך יהיה קצר יותר אולם לעתים אף ארוך יותר, במיוחד אם הבקשה הוגשה למרות שמלכתחילה אין עמידה בתנאי הזכאות או במקרים שבהם טרם הגשתה הבקשה לא הוכנה, הוגשה וטופלה באופן נאות ומקצועי.

הניסיון מלמד שפרק הזמן שנדרש לכך תלוי במרכיבים ומשתנים שונים, חלקם תלוי בלקוח עצמו ובמידת שיתוף הפעולה מצידו (לפני ובמהלך התהליך), חלקם תלוי במקצועיות ובניסיון של הגורם שמטפל בבקשת הלקוח ומטעמו, חלקם תלוי במורכבות הבקשה הספציפית וכן בעומס ובקצב העבודה במשרד ההגירה ושל גורמים נוספים בליטא וחלקם תלוי גם בדין הליטאי הרלוונטי, שעשוי להשתנות מעת לעת.

נוכח מורכבות התהליך חשוב לדעת שגם לאחר הגשת הבקשה למשרד ההגירה בליטא לא מדובר בתהליך של ״שגר ושכח״ היות וקיימת סבירות גבוהה שמשרד ההגירה יעכב את הטיפול בבקשה עד לקבלת הבהרות, נתונים ומסמכים נוספים, מה שכרוך בייעוץ או טיפול משפטי נוסף.

האמור לעיל ניתן כמידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות עצה, המלצה, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

יודגש כי שיקול הדעת הבלעדי והמלא להענקת אזרחות ליטאית ודרכון אירופאי מסור לרשויות הליטאיות בלבד.

התהליך להשגת אזרחות ליטאית

השאירו את פרטיכם
וניצור עמכם קשר בהקדם

מאמרים

אזרחות ליטאית ופנסיה
מאז הצטרפותה של ליטא לאיחוד האירופאי בשנת 2004, משרדנו מטפל באופן מקצועי ואינטנסיבי בייעוץ, טיפול וליווי התהליך להשגת אזרחות ליטאית ודרכון אירופאי.
להמשך קריאה
זכויות ויתרונות בדרכון אירופאי
דרכון אירופאי מוענק לאזרחי המדינות שחברות באיחוד האירופאי. ליטא הינה חברה באיחוד האירופאי החל משנת 2004 ומאז אזרחיה הינם גם אזרחי האיחוד האירופאי. לפיכך הם זכאים להנפיק דרכון ליטאי שהינו דרכון אירופאי לכל דבר ועניין וכך ליהנות...
להמשך קריאה
מי זכאי לאזרחות ליטאית ולדרכון אירופאי
כללי לאורך השנים ובעיקר מאז כניסת ליטא לאיחוד האירופאי, וכפי שקרה גם לאחרונה, הדין הליטאי שעוסק בתנאי הזכאות להשבת אזרחות ליטאית כבר השתנה מספר פעמים, הן בנוגע למסגרת המשפטית של הזכות להשבת אזרחות ליטאית והן בשאלה...
להמשך קריאה

השאירו את פרטיכם
וניצור עמכם קשר בהקדם

קידום משרדי עורכי דין