נא לבחור את הסניף המועדף

היתרונות של עורך דין ונוטריון שגם דובר ליטאית


משרדנו מעניק את מלוא השירותים המפורטים להלן, על כל יתרונותיהם, בחבילה אחת וכוללת:

 • טיפול מלא וכולל בבקשה ובתהליך להשבת אזרחות ליטאית עד להחלטת משרד ההגירה בליטא – הן במישור המשפטי, הן במישור השירות הנוטריוני והן בהיבט הפרוצדורלי של כל בקשה, הכל באמצעות אותו משרד עורכי דין ונוטריון, ללא מתווכים, ללא מעכארים וללא ״יועצים חיצוניים״ או צדדים שלישיים למיניהם.
 • מאז כניסת ליטא לאיחוד האירופאי, בשנת 2004, משרדנו צבר ניסיון מוכח, עשיר ורב שנים במישור המשפטי והפרוצדורלי, זאת במסגרת טיפולו באלפי בקשות והליכים שונים בנוגע לתהליך להשבת אזרחות ליטאית ולחיפושי מסמכים בארכיונים, זאת עבור לקוחות רבים מישראל וגם מרחבי העולם (ארה״ב, אנגליה, דרום אפריקה, ברזיל ועוד).
 • משרדנו מתמחה ועוסק אך ורק בתהליך להשבת אזרחות ליטאית כתחום התמחות ייחודי, שבעטיו הוא גם מקבל פניות רבות מגופים ועורכי דין שונים ואף מייעץ ומטפל בסוגיות משפטיות עקרוניות שקשורות לדין הליטאי בנושא זה, לרבות לאיגוד יוצאי ליטא בישראל.
 • המשרד ובראשו עו״ד ונוטריון זאב ליסון מוכרים היטב מזה שנים רבות בכל הרשויות הרלוונטיות בליטא שעוסקות בתחום השבת האזרחות הליטאית, ובמיוחד במשרד ההגירה בווילנה ובארכיונים השונים בליטא. העבודה והטיפול בתיקי לקוחות מתבצע באופן ישיר ועל בסיס שוטף מול פקידי משרד ההגירה בווילנה ובארכיונים השונים.
 • נציגי משרדנו ובראשם עו״ד זאב ליסון מגיעים באופן תכוף ושוטף לליטא על מנת להגיש בקשות חדשות, לטפל בבקשות קיימות של לקוחות משרדנו וכן לסייע בחיפוש מסמכים בארכיונים, הכל ישירות מול פקידי משרד ההגירה בווילנה ומול נציגי הארכיונים השונים בליטא.
 • בסיום התהליך, המשרד מציע גם שירות מיוחד שהנו אופציונלי למעוניינים בזירוז התהליך להנפקת דרכון ליטאי – אירופאי ותעודת זהות אירופאית, ישירות במשרד הפנים בווילנה.

על מנת להבין מדוע קיימת חשיבות כה רבה דווקא בסיועו של עורך דין ונוטריון מוסמך, מנוסה ומקצועי, ראשית יש לבחון את שלבי הטיפול והמורכבות שכרוכים בתהליך להשבת אזרחות ליטאית:

תנאי הזכאות להשבת אזרחות ליטאית ולאפשרות להחזיק באזרחות כפולה הינם תנאים משפטיים שנקבעו בחוק הליטאי שעוסק בנושאים אלה ומכוח פסיקת בתי המשפט בליטא בנדון.
הדין והמדיניות בליטא באשר לסוגיות אלו כבר השתנו מספר פעמים לרבות לאורך השנים האחרונות וכך עשוי לקרות גם בעתיד. היות ואין מדובר במצב סטטי אלא דינמי אז יש להתעדכן לגביו ולנתח אותו בהתייחס לכל רגע נתון.

בנוסף לכך, משרד ההגירה הליטאי, הגורם המוסדי שבפועל מטפל בבקשות להשבת אזרחות ליטאית, הנו הגוף שאמון על יישום הכללים הפרוצדורליים והמשפטיים לפי הדין והפסיקה בבתי המשפט, אולם בפועל הוא גם מחזיק בשיקול דעת מסויים לגבי חלק מן הסוגיות שקשורות לכך.

חשוב לקחת בחשבון שהתהליך להשבת אזרחות ליטאית איננו ״טכני״ גרידא אלא כולל גם אלמנטים משפטיים טהורים.
לכן, ברור מאליו שאף גורם שאיננו בקיא היטב ומנוסה בדין הליטאי בנושא השבת אזרחות ליטאית ובוודאי מי שכלל איננו עורך דין מוסמך על פי חוק, אינו יכול לספק שירות מקצועי כזה ללקוח, שירות שכחלק מהותי ובלתי נפרד ממנו חייב לכלול ייעוץ מקדמי ופרטני לגבי הפוטנציאל לזכאות להשבת אזרחות ליטאית.

ייעוץ כזה, בשונה לחלוטין מהכרה שטחית וכללית של תנאי החוק הליטאי, הנו ייעוץ משפטי לכל דבר ועניין שעליו להינתן על ידי עורך דין מוסמך ולכן לא ניתן להתייחס אליו כייעוץ כללי שכביכול ״איננו משפטי״ (בחזקת ״סיוע טכני״ של ״הכנת תיק״ או מילוי טפסים), בדיוק כשם שמי שאיננו מוסמך כחוק כרופא אינו יכול ובוודאי שאיננו מוסמך לספק דיאגנוזה לא כל שכן טיפול רפואי.

הבדיקה הבסיסית והמקדמית, כלומר ה״דיאגנוזה״, לפיה נבחנת השאלה האם הנתונים והמסמכים, של האדם שמבקש להתחיל בתהליך, הינם לכאורה ובאופן ספציפי מספקים או לא, האם הם עומדים לכאורה בתנאי הזכאות או לא, הינה אבחנה משפטית ״פר אקסלנס״ ומהווה שלב משמעותי ותנאי מקדמי באשר לשקילת כל פעולה עתידית. מדובר בשלב בו נעשית אבחנה פרטנית של הנסיבות הספציפיות והאישיות של המבקש המסויים, זאת בשים לב ליישומם של תנאי הדין הליטאי הכלליים על המקרה הפרטי, לרבות ההשלכות שעשויות להיות לפסקי דין שניתנו אף רק לאחרונה, כאלו שעלולים להשפיע באופן דרמטי על תוצאות בדיקה ראשונית כזו.

כך גם עצם הכנת הבקשה להשבת אזרחות ליטאית, על כל מרכיביה, וכן הטיפול והליווי הצמוד והישיר בבקשה ישירות מול משרד ההגירה בליטא, מהווים מרכיב קריטי לצורך השגת תוצאה מיטבית.

מאידך, התוצאה הישירה שעלולה להיגרם מייעוץ שגוי, בעיקר כזה שנעשה על ידי גורם לא מוסמך ולא מקצועי – הינה במקרה הטוב בגדר השמת כספי הלקוח שהושקעו בתהליך על קרן הצבי ובמקרה הגרוע – מפח נפש, אובדן מלוא ההשקעה הכספית ואף פגיעה באפשרות לתקן בדיעבד את הנזק הבלתי הפיך שעשוי להיגרם עקב ייעוץ וטיפול בלתי נאות ולא מקצועי לפני התהליך ובמסגרתו.

בנוסף לנ״ל, היות ומדובר בדין הליטאי ובטיפול ישיר מול גורמים רשמיים בליטא, לשליטה בשפה הליטאית והכרתה על בוריה, לרבות במישור המשפטי והפרוצדורלי, ישנה משמעות מיוחדת, כמפורט בהמשך.

כך גם במקרים רבים יש צורך בבדיקות או בפעולות משפטיות שקשורות לדין הישראלי, שגם כאן יש חשיבות רבה לייעוץ ולטיפול באמצעות עורך דין מוסמך שגם בקיא בדין הרלוונטי בישראל.

בדיקת הפוטנציאל לזכאות

כחלק בלתי נפרד מן התהליך להשבת אזרחות ליטאית, יש להוכיח את התנאים לכך (הן בנוגע לעצם הזכאות להשבת אזרחות ליטאית והן בנוגע לזכאות לאזרחות כפולה) באמצעות נתונים, מסמכים וראיות מספקות – בהתאם לדין הליטאי ולפי דרישות ומדיניות משרד ההגירה הליטאי. גם בדיקה ואבחנה באם מסמך כזה או אחר לא כל שכן האמור באותו מסמך אכן מספק לצורך עמידתו בתנאי הדין הליטאי, הנו חלק מתהליך בחינת הפוטנציאל לזכאות להשבת אזרחות ליטאית, תהליך שמצריך ידע, מקצועיות, ניסיון ומומחיות משפטית בדין הליטאי בתחום זה.

לפיכך לא מומלץ להתפתות לביצוע ״בדיקת זכאות״ מיידית בטלפון או במייל וגם לא להסתמך על רסיסי מידע כזה או אחר שמצוי באתרים שונים ברחבי רשת האינטרנט. בכל מקרה בוודאי שלא מומלץ להסתמך על ייעוץ בנושא זה שמוצע או ניתן על ידי מי שאיננו עורך דין מוסמך שגם בקיא בדין האזרחות הליטאית. ייתכן שמידע או ייעוץ כזה במזל הטוב הנו חלקי בלבד ואיננו מדוייק או שאיננו רלוונטי למקרה המסויים ואף לעתים למרבה הצער מדובר במידע מטעה עד כדי שגוי ומופרך לחלוטין (לזכות או לחובה).


היתרונות בבדיקת זכאות על ידי עורך דין ממשרדנו שבקיא בדין הליטאי הרלוונטי:

 • אבחנה מקצועית ופרטנית לגבי הפוטנציאל לזכאות בשים לב לכללי הדין והתנאים המשפטיים והפרוצדורליים הרלוונטיים לזכאות להשבת אזרחות ליטאית, בהתייחס לכל מקרה לגופו, זאת על ידי עורך דין מוסמך שגם בקיא בדין הליטאי בתחום השבת אזרחות ליטאית, זאת להבדיל ממתווכים או ״מומחים״ בעיני עצמם, כאלו שהינם חסרי כל הסמכה וסמכות חוקית לספק שירותים משפטיים בישראל, כגון ייעוץ משפטי ועריכת מסמכים בעלי אופי משפטי, שירותים שנתינתם על יד מי שאיננו עורך דין מוסמך גם נעדרת כל אחריות מקצועית.
 • במהלך שלב בחינת הפוטנציאל לזכאות ובמקרים שבהם עולות בעיות פוטנציאליות, ניתן גם לבחון פתרונות אפשריים, אם אכן קיימים כאלה. במידה ובעיות מסוג זה אינן ניתנות לפתרון באותו שלב – לא יומלץ להתקדם בתהליך וכך גם תיחסכנה עלויות, אנרגיות וזמן מיותרים שאין שום הצדקה להשקיעם במקרה שבו מלכתחילה קיים סיכוי נמוך, לכאורה, להשגת תוצאה חיובית בתום התהליך.
חיפוש מסמכים בארכיונים

במקרים מסויימים, ולמעשה ברובם, שבהם אין ברשות המבקש להשבת האזרחות הליטאית מסמכים מספקים לצורך עמידה או בחינת העמידה בתנאי הזכאות, יש צורך בביצוע הליך מקדים של חיפוש מסמכים בארכיונים בליטא. חשוב לציין כי יש משמעות למקצועיות ולניסיון בביצוע תהליך החיפוש על סיכויי הצלחתו ולא פעם משרדנו הצליח לאתר מסמכים בארכיונים, גם במקרים שבהם המבקש כבר ניסה לאתרם לבד או באמצעות גורמים אחרים.

על כן לאופן ביצוע הליך זה, יש משמעות רבה היות והוא למעשה מהווה שלב קריטי במסגרת האבחנה הראשונית בשלב בדיקת הזכאות.

יצויין שגם אם במסגרת ההליך לחיפוש מסמכים אכן נמצאים מסמכים, אין בכך להעיד דבר, לחיוב או לשלילה, באשר לפוטנציאל לזכאות לאזרחות ליטאית היות ועדיין יש צורך לבדוק את סוג ותוכן המסמכים שנמצאו ובהמשך לכך לאבחן את השפעתם על שאלת הפוטנציאל לזכאות.

גם בדיקה ואבחנה זו הינה בגדר ייעוץ משפטי ולא פעולה טכנית גרידא.


היתרונות בחיפוש ובבדיקת המסמכים על ידי עורך דין ממשרדנו שבקיא בדין הליטאי:

 • עבודה צמודה וישירה מול הארכיונים השונים בליטא, לרבות באמצעות אנשי קשר מקומיים.
 • בדיקה מקצועית ופרטנית של ממצאי החיפוש לצורך אבחנה מושכלת באשר לפוטנציאל הזכאות להשבת אזרחות ליטאית.
 • במקרים המתאימים, בחירת האופן המועדף שבו מומלץ לנקוט על מנת לקדם את המשך התהליך.
הכנת הבקשה ומסמכיה, הגשתה וליוויה השוטף

אין כל טעם להתחיל ולהשקיע כספים ומאמצים מיותרים בהכנת הבקשה להשבת אזרחות ליטאית מבלי שלפני כן ראשית בוצעו הבדיקות המקדמיות הנדרשות וכן ניתן הייעוץ המשפטי המקדמי הנ״ל, לפיהם נבדק אם בכלל קיים פוטנציאל סביר להצלחתה.

רק לאחר שנמצא שאכן קיים פוטנציאל לזכאות, בהסתמך על המסמכים שנדרשים לכך, יש להכין בקשה מתאימה אותה יש להכין באופן פרטני לכל מבקש (גם אם קיימים מספר צאצאים ובני משפחה).

הכנת הבקשה כרוכה הן באיסוף של כל המסמכים שנדרשים להכנת תיק הבקשה של כל מבקש והן בהכנת תרגומים ואישורים נוטריוניים שונים, לאור בחינת מכלול הנתונים של כל מבקש.

האבחנה בנוגע לאיזה מסמכים יש או שאין לצרף לכל בקשה וכן באיזה תרגומים ואישורים נוטריוניים יש או שאין צורך לשם כך, גם היא הינה פרי ייעוץ משפטי, שניתן פרטנית בכל מקרה לגופו, גם לאור התנאים והדרישות המשפטיות והטכניות של הרשויות בליטא.

יודגש כי הגשת הבקשה למשרד ההגירה איננה בחזקת ״שגר ושכח״. המציאות והניסיון מלמדים כי משרד ההגירה לא פעם מערים קשיים, מוסיף ומשנה פרוצדורות מעת לעת ואף דורש הבהרות ובקשות שונות ונוספות במהלך שלב הבדיקה מטעמו של כל בקשה, שנערכת באופן פרטני וקפדני מאד.

לפיכך, גם שלב זה הנו קריטי ואיננו פרי עבודה טכנית גרידא.


היתרונות בטיפול מלא בבקשה להשבת אזרחות ליטאית על ידי עורך דין ממשרדנו שבקיא בדין האזרחות הליטאי ושהנו גם נוטריון מוסמך:

 • ייעוץ משפטי מקיף בנוגע לאלו מסמכים על כל מבקש לספק, אלו פעולות צריך לבצע מול הרשויות השונות, לרבות בישראל, במידה וקיים חוסר במסמכים/נתונים וכן טיפול במקרים מיוחדים שדורשים אף ביצוע פעולות משפטיות נוספות כגון שינויים במסמכים וטיפול בתהליך לקבלת פסקי דין הצהרתיים.
 • הכנת תיק בקשה פרטני לכל מבקש שכולל גם הכנת הבקשה בליטאית להשבת אזרחות ליטאית וכן את כל המסמכים, התרגומים והאישורים הנוטריוניים הנדרשים לתהליך, כולל שירות של הוספת חותמת אפוסטיל מבית המשפט.
 • הגשת כל בקשה ישירות במשרד ההגירה בווילנה וכן ליווי וטיפול שוטף בה ישירות מול פקידי ומנהלי משרד ההגירה.
 • טיפול בהליכי ערעור ובהליכים נוספים בערכאות משפטיות ובמוסדות שונים בליטא בשיתוף פעולה צמוד ורב שנים עם משרד עורכי דין מקומי בליטא.


היתרונות בטיפול על ידי עורך דין ונוטריון מוסמך ממשרדנו שגם שולט בשפה הליטאית:

 • ראשית, חשוב להדגיש שקיים הבדל מהותי בין אישור נוטריוני מסוג ״אישור נכונות תרגום״ (טופס 7) לבין אישור נוטריוני מסוג ״אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם״ (טופס 9):
 • אישור נוטריוני על ״נכונות התרגום״ לליטאית או מליטאית יכול להינתן אך ורק על ידי נוטריון שדובר ובקיא גם בשפה העברית/אנגלית וגם בשפה הליטאית על בורייה. לעניין זה, יש משמעות רבה ואף נוספת דווקא בתהליך להשבת אזרחות ליטאית היות ויש צורך בבחינה מדוקדקת והבנה בלתי אמצעית של תוכנו של כל מסמך שאמור להיות מתורגם לליטאית, גם במישור המשפטי, היות ומשרד ההגירה בליטא קפדני מאד באשר לכל תו ופסיק במסמכים אלה ועשויה להיות לכך משמעות שתשליך אף על נפקותו המשפטית של המסמך ועל התהליך.

  להבדיל, אישור נוטריוני על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם – יכול להינתן על ידי כל נוטריון, גם כזה שכלל איננו שולט בשפה הליטאית. בדיוק משום כך הנוטריון למעשה רק מאשר באופן -טכני את חתימתו של מתרגם צד שלישי, וכך הגורם שלמעשה מטפל בתיק הבקשה (בין אם הוא הנוטריון עצמו ובוודאי אן מדובר בגורם שכלל איננו עורך דין ונוטריון) – עלול שלא להבין את תוכנו של המסמך הרלוונטי בליטאית – באופן מדוייק ומלא.
  הדבר עלול לעכב ואף לפגום בתהליך עצמו, זאת מבלי שהנוטריון ו/או הגורם המטפל בתיק הבקשה מטעם הלקוח בכלל מודע לכך לא כל שכן מבין בעצמו את תוכן המסמך.
 • ההתנהלות השוטפת מול משרד ההגירה ופקידיה בליטא, הן במסגרת ההגשה הראשונית של כל בקשה והן במסגרת הבדיקה והטיפול בכל בקשה במשרד ההגירה, נערכת ברגיל בשפה הליטאית, על כל המשתמע מכך, לרבות שיחות טלפון, התכתבויות ובמידת הצורך אף פגישות פרונטליות שלעתים יש לקיים מול פקידי משרד ההגירה, בנוגע לסוגיות עובדתיות ומשפטיות שונות שגם מתבססות על פרשנות של מסמכים בליטאית והדין הליטאי.
הבהרה עקרונית וחשובה לגבי אישורים נוטריוניים

כאמור לעיל וכחלק בלתי נפרד מן הבקשה להשבת אזרחות ליטאית, בין היתר יש לצרף לה תרגומים וכן אישורים נוטריוניים שונים. עריכת והנפקת אישורים נוטריוניים הינה סמכות בלעדית שמוקנית על פי חוק רק לנוטריון מוסמך על פי רישיון בר תוקף ממשרד המשפטים בישראל. כל עריכה או מתן של אישורים מסוג זה על ידי מי שאיננו נוטריון מוסמך, בין במישרין ובין בעקיפין (כלומר גם באמצעות ״מתווך״ או ״מעכאר״ שפועל בשירות לקוח ומתווך לנוטריון), הנו אסור בישראל.

האמור לעיל ניתן כמידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות עצה, המלצה, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

יודגש כי שיקול הדעת הבלעדי והמלא להענקת אזרחות ליטאית ודרכון אירופאי מסור לרשויות הליטאיות בלבד.

היתרונות של עורך דין ונוטריון שגם דובר ליטאית

מאמרים

מייסד ובעלים
זאב ליסון, עו"ד ונוטריון (LL.B), (אל"מ במיל') מוסמך בלשכת עורכי הדין משנת 1976 וכנוטריון משנת 1994. בין השנים 1976 - 1994 עו"ד זאב ליסון שירת בפרקליטות הצבאית במגוון תפקידים בכירים, ביניהם: תובע צבאי, נשיא בית המשפט הצבאי...
להמשך קריאה
שותף
יריב ליסון, עו"ד ונוטריון (LL.B), (B.A) בוגר הפקולטות למשפטים ומינהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה, בהצטיינות (2002). מוסמך בלשכת עורכי הדין משנת 2003. עו"ד יריב ליסון עבד במשרדי עורכי דין מובילים בתל אביב בעיקר בתחומי המשפט האזרחי –...
להמשך קריאה
פנסיה מליטא
ישנם ישראלים רבים שעזבו את ליטא והינם זכאים על פי החוק הליטאי לקבל פנסיה מ״סודרה״ (Sodra), הגוף שמטפל בפנסיות בליטא. קישור לאתר Sodra: https://www.sodra.lt/en/ משרדנו מעניק לזכאי פנסיה מליטא, בין היתר, את השירותים להלן: טיפול מלא בהשגת פנסיה...
להמשך קריאה

השאירו את פרטיכם
וניצור עמכם קשר בהקדם

  קידום משרדי עורכי דין